Transport & Logistikk

Bedriftverden er Norges presist rettet mot en transport- og logistikknæring i rask endring. Vi håper magasinet vil inspirere og belyse områder og temaer som alt for ofte forbigås i stillhet. Det er vårt håp og tro at en rekke oppgående aktører vil ønske å vise seg fram i en slik setting og på den måten støtte opp om «Transport & Logistikk» . Vi tror nemlig at transport- og logistikknæring som helhet vil lykkes bedre gjennom å kommunisere bredere, mer kvalitativt og på tvers av faggrenser og yrkesbarrierer.

MANGE HØYDEPUNKTER

Det blir et stort fokus på lønnsomhet og kostnadsreduksjon under årets konferanse. Mange bedrifter kommer for å fortelle om hva de gjør på nettopp dette området i logistikkkjeden. Logistikk som konkurransefortrinn, ehandel, svoveldirektivet og dens konsekvenser for transportnæringen vil være aktuelle tema. Blant høydepunktene er:

 

  • Den norske transport- og logistikkhverdagen For første gang på mange år er topplederne i de norske samlasterne samlet. Tore K. Nilsen (Bring AS), Terje Aarbog (DHL Express Norway AS), Michael Holmstrøm (Schenker AS) og Robin Olsen (PostNord Logistics AS) vil diskutere hva det er som påvirker den norske transporthverdagen, og hva de prioriterte oppgavene for de store samlasterne
  • Kostnadskutt og lønnsomhet Bedrifter som Statoil, Coop, Aker Solutions og Jotun forteller om sine erfaringer med dette.

Selvfølgelig vil også vei og bane være viktige temaer. En samlet politisk ledelse, med samferdselsminister Ketil Solvik Olsen i spissen, stiller opp på ulike sesjoner begge dager, og avslutter tirsdag med den store samferdselsdebatten.