To skip seiler ut av opplag

Viking athene

Med nye kontrakter for tre av forsyningsfartøyene, kan Eidesvik ta to skip ut av opplagsbøyene. Det setter 60 mann i arbeid igjen.

Eidesvik har sikret seg kontrakt på forsyningskipene Viking Lady og Viking Athene med oljeselskapet Total E & P Norge AS.

– Dette er gledelig. Nå kan vi sette 60 mann i sving på denne kontrakten, som en direkte konsekvens av den nye turnusordningen vi nylig innførte i rederiet.

Det sier driftsdirektør Jan Lodden i Eidesvik til Maritime.no.

I oktober vedtok de sjøansatte i Eidesvik med overveldende flertall å innføre 1:2-rotasjon, som innebærer at tre ansatte deler på samme stillingen, istedenfor dagens ordning hvor det kun er to skift.

– Uten en slik endring i turnusendringen kunne vi ikke tatt denne kontrakten, sier Lodden.

Ut av opplag
De to forsyningsskipene har vært uten jobb siden november, etter bømlorederiet fartøyene ut av operasjon som følge av en kontraktskrangel.

Fartøyene var opprinnelig på kontrakt med NorSea Group, og hanket inn av Leiv Eriksson-konsortiumet for å jobbe en fast periode med 15 brønner og opptil 18 brønners opsjoner.

Etter knappe tre år mente konsortiumet at kontrakten var oppfylt. Rederiet var uenig, og tok skipene ut av operasjon.

Nå melder rederiet at ny kontrakt er i boks, og begge fartøyene skal jobbe for en brønn. Prosjektet er estimert til å vare i 75 dager for datterselskapet til det franske oljeselskapet.

“Markedsmessige betingelser”
Lodden vil ikke kommentere kontraktsverdien ovenfor Maritime.no:

– Avtalen er gjort på markedsmessige betingelser.

Total-kontrakten vil ha oppstart i midten av desember.

I slutten av desember kan rederiet glede seg over at forsyningskipet Viking Prince starter opp en ny kontrakt på en brønn. Det 3 år gamle Kleven-bygde fartøyet går da fra Lundin-kontrakt over til en jobb for Wintershall.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *