Oljebransjen sier toppen er nådd

Toppen passeres i år, men aktivitetsnivået på norsk sokkel vil holde seg på et historisk høyt nivå fremover, spår oljenæringen selv.

– Allerede i 2012 la vi til grunn at 2014 ville bli et toppår. Den nedgangen i investeringsnivå som nå er i ferd med å skje, er derfor i betydelig grad en varslet korreksjon, skriver bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass i sin konjunkturraport for 2014.

Organisasjonen understreker at selv om toppen er nådd, vil aktiviteten og investeringene på norsk sokkel forsatt holde seg på et historisk høyt nivå som krever betydelig kapasitet både hos oljeselskaper og leverandørbedrifter.

– Som dere vet, gjennomføres det nå kutt og nedbemanninger i bransjen. Men rapporten viser at investeringsnivået vil holde seg høyt etter at disse justeringene er over, sier Gro Brækken, leder i Norsk olje og gass på en pressekonferanse mandag.

Litt lavere investeringer

I rapporten anslår organisasjonen at de samlede investeringene på norsk sokkel vil falle fra 221 milliarder kroner i 2014 til 197 milliarder kroner i 2015.

Deretter vil investeringene bli liggende på mellom 190 og 200 milliarder kroner årlig frem mot 2019, ifølge organisasjonen.

– Vi må ikke glemme at investeringsnivået som er anslått til neste år fortsatt er det tredje høyeste investeringsnivået vi har hatt noensinne, sier sjeføkonom Bjørn Harald Martinsen i Norsk olje og gass.

Han mener høstens skriverier om krise i norsk oljenæring har vært overdrevet.

– Vi ser at de som er blitt ledige til nå stort sett er blitt plukket opp av andre selskaper eller utenfor næringen. Foreløpig er det ikke den helt store krisen, sier han.

Lavere pris, økt produksjon

Organisasjonen understreker samtidig at lav oljepris og økt kostnadsnivå på norsk sokkel gjør at robustheten i en rekke potensielle feltutbygginger er redusert.

På den lyse siden gjør høy leteaktivitet at organisasjonen tror næringen etter flere år med fallende produksjon nå står overfor et vendepunkt og at produksjonen igjen kan ta seg noe opp, før den igjen faller.

– Derfor må vi lete mer, finne mer og bygge ut mer, sier Brækken.

Brækken benyttet anledningen til å advare mot foreslåtte endringer i statsbudsjettet hun mener vil bidra til å svekke rammebetingelsene i bransjen, blant annet økt CO2-avgift og reduksjon i fri-inntekten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *