Offshoreinstallasjoner og borerigger

valhal

Valhall er et gigantisk felt i den sørlige del på norsk side i Nordsjøen. Produksjonen startet i 1982 og etter oppstarten av den ny produksjon -og hotelplattformen i 2013 har feltet potensial til å produsere til 2050. Selv om betydelige volum av olje og gass er teknisk utvinnbare er mye av dette marginalt økonomisk i dag og krever fortsatt teknologisk nyskapning og forbedret effektivitet for å utløse Valhalls fremtidige potensial.

Det viktigste fokusområdet for Valhalls aktiviteter er sikker, pålitelig og effektiv drift av produksjon, injeksjon og vedlikehold på de åtte plattformene som har over 90 produksjon -og injeksjonsbrønner. Boreaktivitetene foregår både på injeksjonsplattformens (IP) borerigg og fra den oppjekkbare boreriggen Mærsk Reacher. Boreprogrammet inkluderer nye tilleggsbrønner samt overhaling og vedlikehold av eksisterende brønner. Ettersom noen av de opprinnelige brønnene og infrastruktur nærmer seg slutten av sin operasjonelle levetid pågår avviklingsaktiviteter. I løpet av 2014 ventes arbeid med permanent plugging av brønner å komme i gang på Valhalls boreplattform med boreriggen Mærsk Reacher.

[kad_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=Rku7bJdYuPY”]