Metall & verkstedindustrien

Norges ledende møtested for leverandører og innkjøpere fra industrin. Vi ønsker å arbeide for en enklere etablering av nye forretningspartnere der innkjøparen kan skape forretningsmuligheter for både produkter og tjenester. Vi tilbyr deg som innkjøper direkte kontakt med leverandører for å dekke dine tiltenkte kjøp. Bruk verktøyene Søk og Overvake for å få kontakt med nye samarbeidspartnere.

Trondheim Tekniske Verksted AS er det som tidligere var mekanisk avdeling ved Sterkstrømfabrikken hos Siemens i Trondheim. Selskapet ble stiftet 3. november 03 og har totalt 26 ansatte.
Trondheim Tekniske Verksted (TroTek) er spesialist på prosjektleveranser av mekaniske komponenter til elektroindustrien. Bedriften har en moderne maskinpark som egner seg for såvel store seriestørrelser som enstykkoppdrag. Høy kompetanse innenfor tynnplate og kobberskinne produksjon gjør bedriften til en attraktiv samarbeidspartner i hele prosessen fra idéstadie via prototype til leveranse av ferdig industrialisert produkt.

VerkstedPartner er et selskap som leverer verkstedtjenester til privat og offentlig virksomhet. Virksomheten driver konkurransedyktig fremstilling av komponenter hvor bruk av sponskjærende og ikke konvensjonelle bearbeidingsprosesser er en vesentlig forutsetning. Selskapet er også en konkurransedyktig leverandør av komponenter hvor tradisjonelle prosesser som sveising inngår.  Konkurransefordelen er høy kompetanse samt effektiv ressursutnyttelse innenfor en ubyråkratisk organisasjon med nærhet til, samt forståelse for kundens behov.