Det blir ingen utskifting av livbåtene på sokkelen

Petroleumstilsynet (Ptil) vinner ikke frem med forslaget om å endre forskriftene slik at betydelige deler av livbåtflåten på norsk sokkel skiftes ut.

Det skriver DN.

Kostnadene med dette var av Ptil anslått til opp mot 19 milliarder kroner. Oljeindustrien mente kostnadene kunne bli enda høyere.

Arbeidsminister Robert Eriksson viser til at situasjonen på norsk sokkel i dag er veldig kostnads­krevende.

– Det er viktig for regjeringen å sørge for at vi klarer å opprettholde to viktige prinsipper. For det første at man ikke skal tulle med helse, miljø og sikkerhet på norsk sokkel. Vi er svært opptatt av at vi skal være verdensledende på HMS på norsk sokkel og samtidig sørge for at man har med seg kost- nytte perspektivet i en sånn type vurderinger, sier Eriksson til avisen.

Eriksson sier regjeringen i den sammenheng mener det vil være mer fornuftig å styrke tilsynsvirksomheten der tilsynet kan gå ut og drive mere aktivt tilsyn på de ulike innretningene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *