Opplæringskontoret For Maritime Fag-Nord

Skipselektrikerfaget har fra høsten 2017 fått en ny utdanningsmodell. Den nye utdanningen er en 5-årig utdanning. Etter Vg2 Elenergi, må en søke seg inn på Vg3 Maritim elektriker. Dette faget vil tilbys kun på noen få skoler i landet. Etter fullført Vg3 Maritim elektriker, kan du søke som lærling i faget Maritim elektriker. Det blir 2 år i lære på et skip. De som vil inn i Sjøforsvaret, søker direkte til Sjøforsvaret etter Vg3 Maritim elektriker. Etter endt læretid, kan en søke om sertifikat som skipselektrikeroffiser.

Kontaktinfo

Strandvegen 106, 9006 Tromsø
Telefon: 975 34 000
E-post:firmapost@omf-nord.no

Vtt maritime AS

 

Our approach

We believe all projects depend on defined goals related to safety, time, costs and quality.

We provide total project packages, including operation and installation personnel. The personnel experience is a mix of both technical and operational staff. Our board and staff have extensive experience from the offshore energy industry and vessel market. Former sea-going senior officers, offshore installation managers, marine engineers and project managers are amongst our key personnel.

Project management is central to our core business. With this foundation we have been able to successfully execute many large projects in various fields of expertise.

Network

Our extensive network gives us access to a huge pool of resources.

Within our group we have more than 70 engineeers employed, as well as having an proffessional in-house recruiting company, enabling us to do rapid mobilizations.

Clients

  • Oil companies
  • Offshore installation contractors
  • Yards
  • Offshore vessel owners
  • The Royal Norwegian Navy
  • The Norwegian Public Road Administration

Contact

Visit

  • Bergen: Kokstadveien 23 A, N-5257 Kokstad
  • Horten: Nedre vei 24, N-3183 Horten

 

 

engasjert psykiater/ tilsynslege | vangseter

Vi søker en engasjert psykiater/ tilsynslege med kunnskap og interesse for rusfeltet. Tilsynslegen skal ha det overordnede medisinske ansvar i klinikken. Legen skal sikre god medisinsk oppfølging, observasjon og konsultasjon av klienter, overvåker rutiner og prosedyrer knyttet til alt medisinskfaglig arbeid helseavdelingen står for. Legen skal se til at det helsemessige tilbudet er i samsvar med de retningslinjer og forskrifter som til enhver tid er gjeldende.

 

ARBEIDSOPPGAVER

·              Ansvar for vår avrusningsenhet

·              Samtaler med klienter

·              Veilede ansatte i helseavdeling

·              Medikamentelt regime

·              Skrive sykemeldinger

·              Journal og rapportskriving

·              Delta i fagmøter ukentlig

KVALIFIKASJONER

·              Cand.med med eller uten videreutdanning i psykiatri

·              Erfaring fra arbeid med rusavhengighet og avrusning er ønskelig

PERSONLIGE EGENSKAPER

·              Engasjement og respekt for enkeltmennesket.

·              Interesse for fagfeltet og tro på endring.

·              God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

·              Personlig egnethet vektlegges.

VI TILBYR

·              Tilpasset og fleksibel arbeidstid

·              Varierte og spennende arbeidsoppgaver

·              God muligheter for faglig og personlig utvikling

·              Et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø

·              Konkurransedyktige lønns- og pensjonsbetingelser

·              Lønn etter avtale

STILLINGSTYPE

·              60% fast stilling

 

SØKNAD

·              Søknad med CV og attester sendes til klinikksjef på e-post marianne@vangseter.no alternativt per post til Prestmovegen 50, 3520 Jevnaker.

KONTAKTPERSONER

·              Klinikkleder: Marianne B Hofstad mob 47601329

 

Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus

 

Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus eies av Helse Vest, og har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7300 ansatte er vi en av regionens største virksomheter. Foretaket har fire hovedoppgaver; pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning. Vår visjon er at vi gjennom disse oppgavene skal fremme helse og livskvalitet.

Medisinsk og helsefaglig forskning er et dedikert satsingsområde for Helse Stavanger HF. Forskningen skal befeste og utvikle vår posisjon som universitetssykehus, samt fremme kompetansen til alle ansatte. Vi har dessuten en rekke kompetansesenter og spesialfunksjoner.

Våre ansatte er vår viktigste ressurs, og vi ønsker å tilknytte oss de beste fagfolkene. Vi jobber derfor kontinuerlig med tilrettelegging for økt trivsel og godt arbeidsmiljø.

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå balansert sammensetning når gjelder kjønn og alder, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn Les mer om Helse Stavanger HF

Phone  0 51 51

+47 51 51 805 2

Org.nr. 983 974 678

email: post@sus.no

Visitoradress:

Stavanger universitetssjukehus

Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8

4011 Stavanger

Posting adress

Helse Stavanger HF

Postboks 8100

4068 Stavanger

1 2 3 4 37