– Kunne forsynt «hele EU med strøm»– gikk konkurs

Eystein Borgen er mannen bak Sway Turbin, det han selv beskriver som «verdens største offshore vindturbin» som i utgangspunktet var beregnet for å bruke i Nordsjøen og de vindforholdene som er der.

– Potensialet i Nordsjøen var tilstrekkelig for å dekke hele EUs behov for strøm i fremtiden, sier Eystein Borgen.

Men etter 13 år med utvikling gikk selskapet konkurs i år. Ingen investorer ville putte penger i den banebrytende miljøteknologien som kan gi utslippsfri strøm langs norskekysten.

Mangler investeringer

Ifølge selskapets egne beregninger, kunne en av Borgens vindmøller forsynt 6000 nordmenn med strøm i året. Selv om de fikk nesten 30 millioner kroner i støtte fra staten, uteble investorene.

Han er ikke alene, forteller miljøteknologiforsker i analyseselskapet Meno, Leo Grünfeld.

– Etter 2008/2009 har investeringer i nye teknologier for fornybar energi og miljøteknologi bremset kraftig opp, sier Grünfeld.

Det er særlig etter finanskrisen at norske investorer investerer stadig mindre i fornybar energi og miljøteknologi, forteller han. Mellom 2009 og 2012 forsvant nesten én femtedel av bedriftene i næringen her i landet, viser en kartlegging han står bak.

– Uten investorer får vi ikke til noen ting.

Men ifølge regjeringspartiene er ikke det utviklingen vi skal se. I regjeringsplattformen står det at regjeringen vil:

  • Øke fornybar kraftproduksjon i Norge
  • At Norge skal være en foregangsnasjon innen miljøvennlig energibruk og produksjon, både innen vannkraft, vindkraft, bioenergi og andre fornybare energiformer

– Staten har tapt flere hundre millioner

Statssekretær i Næringsdepartementet Lars Jacob Hiim (H) sier regjeringen tilrettelegger for mer miljøinvesteringer i fremtiden.

– I budsjettet har vi styrket betydelig de ordningene som handler om de tidlige fasene. Samtidig er vi opptatt av å legge til rette for en skattepolitikk, blant gjennom å redusere formuesskatten, slik at vi får flere investorer. Det holder ikke bare at staten stiller opp, men vi må sørge for at det blir lettere for investorer å se interesse i nytt næringsliv.

Men i dag ligger ikke forholdene til rette for at det skal skje, sier Geir Ove Kjesbu, administrerende direktør i Investinord, statens eget fond for investeringer i nyoppstartede bedrifter.

Siden 2009 har staten tapt et par hundre millioner kroner på investeringer i fornybar energi.

– De fornybarenergibedriftene har ikke markedstilgang. Det bygges ikke fornybar energi her i Norge utover vannkraft, sier han.

Det må gis rammebetingelser i denne typen industri som kan gi mulighet til å tjene penger. Det er politikernes jobb, mener Kjesbu.

Miljøteknologi trekkes fram som et av de viktigste områdene å satse på for å gjøre Norge mer miljøvennlig. Men det er det er det nesten ingen som vil investere i.

Vindturbinen Sway Turbine. - «VERDENS STØRSTE»: Vinturbinen Sway skulle ifølge gründer Eystein Borgen kunne dekke et enormt energibehov.Sway Turbine
«VERDENS STØRSTE»: Vinturbinen Sway skulle ifølge gründer Eystein Borgen kunne dekke et enormt energibehov.

FOTO: SWAY TURBINE

Eystein Turbin - GIKK KONKURS: Eystein Borgen var med på å utvikle en vindturbin han beskriver som tilstrekkelig for å dekke hele EUs behov for strøm i fremtiden, men gikk konkurs. - Foto: Marit Gjellan / NRK
GIKK KONKURS: Eystein Borgen var med på å utvikle en vindturbin han beskriver som tilstrekkelig for å dekke hele EUs behov for strøm i fremtiden, men gikk konkurs.

FOTO: MARIT GJELLAN / NRK

 

– Kunne forsynt «hele EU med strøm»
– gikk konkurs

Les saken