Det blir ingen utskifting av livbåtene på sokkelen

Petroleumstilsynet (Ptil) vinner ikke frem med forslaget om å endre forskriftene slik at betydelige deler av livbåtflåten på norsk sokkel skiftes ut.

Det skriver DN.

Kostnadene med dette var av Ptil anslått til opp mot 19 milliarder kroner. Oljeindustrien mente kostnadene kunne bli enda høyere.

Arbeidsminister Robert Eriksson viser til at situasjonen på norsk sokkel i dag er veldig kostnads­krevende.

– Det er viktig for regjeringen å sørge for at vi klarer å opprettholde to viktige prinsipper. For det første at man ikke skal tulle med helse, miljø og sikkerhet på norsk sokkel. Vi er svært opptatt av at vi skal være verdensledende på HMS på norsk sokkel og samtidig sørge for at man har med seg kost- nytte perspektivet i en sånn type vurderinger, sier Eriksson til avisen.

Eriksson sier regjeringen i den sammenheng mener det vil være mer fornuftig å styrke tilsynsvirksomheten der tilsynet kan gå ut og drive mere aktivt tilsyn på de ulike innretningene.

Statoil selger seg ned i dette feltet

Statoil og Repsol bytter eierandeler. Det betyr at Statoil øker sin andel i Alfa Sentral-feltet.

Dette innebærer endringene:

Statoil selger 15 prosent eierandel i Gudrun-feltet på norsk sokkel til Repsol. Statoil forblir operatør og største andelshaver med 36 prosent eierandel.

Statoil vil kjøpe 31 prosent eierandel i den britiske lisensen for Alfa Sentral, et felt som ligger på begge sider av territorialgrensen til havs mellom Storbritannia og Norge.
Statoil kjøper 13 prosent eierandel i fellesprosjektet (JV) Eagle Ford fra Repsol og blir eneste operatør.
I enighet med lisenspartnerne overtar Statoil operatørskapet for lisens BM-C-33 i Brasils Campos-basseng, med forbehold om godkjennelse fra myndighetene.

Sleipner
Alfa Sentral er et gass- og kondensatfelt som inneholder 60 millioner fat oljeekvivalenter, og skal etter planen kobles opp til eksisterende infrastruktur for Sleipner-feltet på norsk sokkel.

– Vi er glade for å styrke våre relasjoner med Repsol. I dagens utfordrende marked utgjør dette innovative, verdiøkende transaksjoner som vil bidra til å styre kostnader og styrke Statoils portefølje på lang sikt, sier John Knight, Statoils konserndirektør for Global strategi og forretningsutvikling i en pressemelding.

– Ambisiøse mål
Alfa Sentral-feltet er et prioritert prosjekt for Statoil. Utbygging av feltet gjennom tilknytning til den eksisterende Sleipner-infrastrukturen vil bidra til å videreutvikle og forlenge levetiden, og videreutvikle Sleipner-området.

– Statoil har ambisiøse mål for framtidig aktivitet, produksjon og verdiskaping på norsk sokkel, og denne avtalen støtter opp under vår langsiktige ambisjon. Vi får inn en sterk partner i Gudrun, en viktig eiendel på norsk sokkel, og øker eierandelen vår i Alfa Sentral-utbyggingen. Dette vil styrke arbeidet vårt med å utvikle det viktige Sleipner-området mot 2030, sier John Knight i meldingen.

Statoil selger seg ned i dette feltet

Statoil og Repsol bytter eierandeler. Det betyr at Statoil øker sin andel i Alfa Sentral-feltet.

Dette innebærer endringene:

Statoil selger 15 prosent eierandel i Gudrun-feltet på norsk sokkel til Repsol. Statoil forblir operatør og største andelshaver med 36 prosent eierandel.

Statoil vil kjøpe 31 prosent eierandel i den britiske lisensen for Alfa Sentral, et felt som ligger på begge sider av territorialgrensen til havs mellom Storbritannia og Norge.
Statoil kjøper 13 prosent eierandel i fellesprosjektet (JV) Eagle Ford fra Repsol og blir eneste operatør.
I enighet med lisenspartnerne overtar Statoil operatørskapet for lisens BM-C-33 i Brasils Campos-basseng, med forbehold om godkjennelse fra myndighetene.

Sleipner
Alfa Sentral er et gass- og kondensatfelt som inneholder 60 millioner fat oljeekvivalenter, og skal etter planen kobles opp til eksisterende infrastruktur for Sleipner-feltet på norsk sokkel.

– Vi er glade for å styrke våre relasjoner med Repsol. I dagens utfordrende marked utgjør dette innovative, verdiøkende transaksjoner som vil bidra til å styre kostnader og styrke Statoils portefølje på lang sikt, sier John Knight, Statoils konserndirektør for Global strategi og forretningsutvikling i en pressemelding.

– Ambisiøse mål
Alfa Sentral-feltet er et prioritert prosjekt for Statoil. Utbygging av feltet gjennom tilknytning til den eksisterende Sleipner-infrastrukturen vil bidra til å videreutvikle og forlenge levetiden, og videreutvikle Sleipner-området.

– Statoil har ambisiøse mål for framtidig aktivitet, produksjon og verdiskaping på norsk sokkel, og denne avtalen støtter opp under vår langsiktige ambisjon. Vi får inn en sterk partner i Gudrun, en viktig eiendel på norsk sokkel, og øker eierandelen vår i Alfa Sentral-utbyggingen. Dette vil styrke arbeidet vårt med å utvikle det viktige Sleipner-området mot 2030, sier John Knight i meldingen.

40 dollar holder ikke for Statoil-utbyttet

Statoils investor­kontakt sier selskapet ikke kan beholde dagens utbytte hvis oljeprisen holder seg på 40 dollar fatet i ti år, skriver Dagens Næringsliv.

I oktober sa konsernsjef Eldar Sætre til avisen at de har en utbyttepolitikk som ikke kommer og går med oljeprisen.

Dette går altså på tvers av det inverstorkontakten sa denne uken.

Avisen har spurt Statoil om akkurat dette.

– Vår utbyttepolitikk ligger fast. Det er ingen endring i dette. Valdresbråten gjentok i dag Statoils utbyttepolitikk og det var ingen nye elementer som ble introdusert, skriver informasjonsdirektør Knut Rostad i en epost.

Pareto-analytiker Trond Omdal tror på utbyttekutt hvis prisene ikke bedrer seg det neste året.

40 dollar holder ikke for Statoil-utbyttet

Statoils investor­kontakt sier selskapet ikke kan beholde dagens utbytte hvis oljeprisen holder seg på 40 dollar fatet i ti år, skriver Dagens Næringsliv.

I oktober sa konsernsjef Eldar Sætre til avisen at de har en utbyttepolitikk som ikke kommer og går med oljeprisen.

Dette går altså på tvers av det inverstorkontakten sa denne uken.

Avisen har spurt Statoil om akkurat dette.

– Vår utbyttepolitikk ligger fast. Det er ingen endring i dette. Valdresbråten gjentok i dag Statoils utbyttepolitikk og det var ingen nye elementer som ble introdusert, skriver informasjonsdirektør Knut Rostad i en epost.

Pareto-analytiker Trond Omdal tror på utbyttekutt hvis prisene ikke bedrer seg det neste året.

1 2 3 4 339