Grimstad kommuneGrimstad kommune utlyser deleliste i fastlegehjemmel med p.t. 1050 pasienter, med mulighet for økning inntil 25 % ved tilsetting. Varigheten av delelisteperioden er 3 år fra oppstartdato.

Stillingen er knyttet til Kulturhuset legesenter, som ligger sentralt i byen. Senteret er lokalisert i hyggelige og moderne lokaler, er veldrevet, godt utstyrt og har god økonomisk styring.

Senteret har 5 fastleger, 2 gyneklologer i deltid og en dyktig og stabil medarbeiderstab.

Senteret bruker System X journalsystem.

Arbeidsoppgaver

 • Fastlegeansvar for listepopulasjonen
 • Praksisen skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen, allmennlegeutvalg og lokalt samarbeidsutvalg.
 • Stillingen kan tillegges inntil 7,5 timer offentlig allmennlegearbeid,
 • Stillingen medfører deltakelse i den interkommunale legevakten i Arendal, som har 8 timers vakter.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege, og tilfredsstiller praksiskrav for å kunne praktisere selvstendig for HELFO-refusjon.
 • Påbegynt eller oppnådd spesialitet i allemennmedisin.
 • Vi leter etter en kollega som kan passe inn i fellesskapet ved senteret.
 • Kvinnelig lege vil bli foretrukket.

Utdanningsretning

 • Medisin
 • Utdanningstittel: Spesialist i allmennmedisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, (360 sp, 6 år) Hovedfag
 • Tilleggsutdanning

Personlige egenskaper

 • God evne til samarbeid og kommunikasjon.
 • Søker må være fleksibel og personlig egnet for stillingen.

Stillingskategori Fastlege/hjemmel/avtale

Arbeidsgiver: Grimstad kommune

Kulturhuset legesenter

Kontaktperson:

Vegard Vige
Kommuneoverlege
Telefon: 992 62 690
vegard.vige@grimstad.kommune.no

Inger-Tori Solberg
Fastlege
Telefon: 906 81 989

Hjemmeside: www.grimstad.kommune.no

 

Arbeidssted:

Storgaten 33
4876 GRIMSTAD

Marine Fabrication A/S

Velkommen til Marine Fabrication A/S

Marine Fabrication AS ble etablert 01.10.2007,og teller i dag 15 faste medarbeidere. Vår drift baserer seg hovedsakelig på mekanisk fabrikasjon rettet mot både offshore og onshore.Vi har pr. i dag prosedyrer og personell som dekker det meste innen sveiseoppdrag.

Marine Fabrication as ligger sentral plassert i Industriveien 95, ved Os ca. 35 min kjøring fra  Bergen.

Lokalenes størrelse er h.h.v 1200m2 med 2.stk 16 tonns traverskraner.
Marine Fabrication as har Kvalitetssikring-system som er implementert i h.h.t kravene i NS-EN ISO 9001.
Sentral godkjenning for ansvarsrett av prosesstekniske anlegg som omfatter fabrikasjon,installasjon/godkjenning av rørsystemer.

Bedriften er er kvalifisert i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning.

Av utstyr kan vi nevne :
Messer brennebord m/Global Control.2,5x6m
Sveisemaskiner : Rørtråd, Tig, Ac-dc, pinneapparater, pulsmaskiner etc.
Kutting : 2.stk håndplastmamaskiner,skjærebrennere.
Sager : 2.stk automatsaglinjer,1.stk Meba320GHSS.
Valse  : Kap 2m breddex20mmplate

Platesaks : kap.2000×10 (sv.st.)
Plateknekke : kap.2500×8.
Radialboremaskin : 1.stk.
Søyleboremaskin 2.stk
Truck : 4.stk. m/løftekapasitet h.h.v 2 & 6 tonn.
Lastebil : 7.5 tonn tot.

Varebil :2.stk 12m3 & 9m3

RØR
Prefabrikasjon i h.h.t. offshore krav.

PLATE & STÅL
Prefabrikasjon av stålkontruksjoner
Tynnplatebearbeiding,utfolding,valsing
Ny ComCut skjæremaskin med Global kontroll .

SVEISING
All sertifisert sveising utføres innen de fleste materialer
Sveising i h.h.t. kravspesifikasjoner, WPO og WPS
Sveisere med NS-EN287-sertifisering

ANDRE TJENESTER
Utleie av sveisere, rørleggere, platearbeidere og mekanikere
Ingeniørtjenester
Installasjonsoppdrag
Behjelpelig med utarbeidelse av prototyper

SENTRAL GODKJENNING    

-Ansvarlig utførende for anlegg,konstruksjoner & installasjoner, tiltaksklasse 3.

-Ansvarlig kontrollerende for utføring av anlegg,konstruksjoner & installasjoner ,   tiltaksklasse 3.

KONTAKT OSS :

MARINE FABRICATION A/S
Verkstedsadresse :
Industriveien  95
5200 Os.

Tel.:    40006993
Fax:    40006981

Web :   www.marinefabrication.no
E-Mail : post@marinefabrication.no

Psykolog | Eid kommune

Eid kommune har om lag 6000 innbyggjarar og ligg midt i Nordfjord i Sogn og Fjordane. Innanfor ein time finn du ein bu-, arbeids-, og serviceregion med 40.000 – 50.000 menneske. Kommunesenteret Nordfjordeid har alt du treng i eit kompakt og særmerkt tettstadmiljø. Eid er ein veldriven kommune med full barnehagedekning og er i landstoppen i skule. Kommunen har ledige bustadtomter, byggjer nytt omsorgsenter, fleirbrukshall og park med badeanlegg. Eid er stolt vertskommune for Malakoff rockfestival og Opera Nordfjord. I Eid vil du møte eit lokalsamfunn som skil seg ut frå hopen. Eid er stort nok til å gi deg olbogerom og leve ut draumane dine, og lite nok til å sjå deg og ta vare på deg.

Kommunale-/interkommunale psykologstillingar ledige frå 01.08.17

100% fast stilling i Eid kommune, evt. overgang til interkommunalt samarbeid frå 01.01.18. Eit interkommunalt samarbeid er med atterhald om politisk vedtak. Politisk handsaming i kommunane i mai/juni 2017.

50% interkommunal engasjementstilling frå 01.08.17, og som evt. går over til fast interkommunal stilling frå 01.01.18. Tilsetting i denne stillinga er med atterhald om at kommunane får psykologtilskot, som det er søkt om.

Det interkommunale samarbeidet omfattar kommunane Eid, Stryn, Vågsøy, Bremanger, Selje og Gloppen. Eid er vertskommune, og psykologane vil ha sin base der, men må rekne med mykje ambulant arbeid ute i dei aktuelle kommunane.

Stillingane er organiserte i stab til rådmann i Eid kommune og skal fungere som eit tenesteovergripande tilbod.

Kommunepsykologtilbodet i Nordfjord har eit førbyggjande fokus, i hovudsak retta mot barn/ unge og deira familiar. Arbeidsoppgåvene vil t.d. vere deltaking i tverrfaglege fora, samarbeid/drøftingar og rettleiing i blant anna skular, barnehagar, helsestasjonar, barnevern og flyktningtenester, både i enkeltsaker og på tema/system. I tillegg vil det inngå informasjonsarbeid/ undervisning om psykisk helse, samt deltaking i relevant planarbeid.

Kvalifikasjonar:

 • Psykolog, gjerne spesialist i samfunnspsykologi eller barne/ungdomspsykologi.
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlege eigenskapar
 • Kontekstuell kompetanse og evne til skriftleg og munnleg formidling vil bli vektlagt.

Kommunen kan tilby:

 • Løn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikingsordningar
 • Varierte og spennande arbeidsoppgåver
 • Gode moglegheiter for å påverke, skape og utvikle den interkommunale psykologrolla

For meir informasjon om stillingane, kontakt psykologspesialist Marthe Oldren Smørdal, tlf. 459 78 256 /marthe.oldren.smordal@eid.kommune.no eller kommunalsjef Kari Krogh, tlf 480 09 393 / kari.krogh@eid.kommune.no. Vi ber om at vitnemål, attestar og referansar vert lagt ved søknaden.
Politiattest skal leggjast fram ved tilsetjing. Du søkjer ved å bruke lenkje som du finn i denne annonsen.

Adresse: Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID

Røntgen Kristiansand – Unilabs

Vi utfører undersøkelser innen MR, CT, røntgen og ultralyd. Våre røntgenleger er spesialister innen medisinsk bildediagnostikk. Våre radiografer er spesialutdannet helsepersonell innen medisinsk radiografi.

Instituttet er samlokalisert med urologer, nevrolog, kardiolog, gastroenterolog samt revmatologer som sammen utgjør et stort felles medisinsk miljø.

Åpningstider
Mandag – søndag kl. 08. 30 – 22.00
Resepsjonen er betjent alle dager kl. 08.30 – 22.00

Timebestilling – telefon 08808
Timebestilling hverdager fra kl. 08.00 – 15.00

Adresse og telefon
Besøks- og postadresse:
Unilabs Røntgen Kristiansand
Tollbodgata 4
4611 Kristiansand

Se kart

Telefon:  08808
Telefon utland: +47 23 34 81 00
Telefaks: +47  38 09 20 85

E-post
kristiansand@unilabs.com
Instituttsjef
Anna Skuggevik

Sekretær – Unilabs Røntgen Kristiansand

Unilabs Norge har 1 års vikariat for sekretær i 100 % stilling ved Unilabs Røntgen Kristiansand.

Instituttet i Kristiansand utfører MR, CT, røntgen og ultralyd.

Instituttet har RIS/PACS fra Sectra (IDS7).

Maskinparken består av:

 • 2, 1,5 Tesla, MR maskiner – en fra Siemens og en fra GE
 • 1 GE EVO CT maskin
 • 1 Siemens røntgen gjennomlysningsapparat
 • 1 GE ultralydapparat

Instituttet har 7 radiografer, 4 radiologer og 7 sekretærer som fast ansatte.

Det legges vekt på et godt faglig og sosialt miljø og en kultur som gjenspeiler vårt mantra CARE BIG. Uoppfordret strekker vi oss alle litt ekstra for å utgjøre en forskjell for våre pasienter og kollegaer.

Stillingen rapporterer til instituttsjef.


Ønskede kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som helsesekretær
 • Kvalitetsbevisst og nøyaktig
 • Kjennskap til medisinsk terminologi
 • Erfaring med bruk av PC og windows-baserte programmer
 • Gode samarbeidsevner og like å jobbe i team
 • Positiv og serviceinnstilt holdning
 • Stor arbeidskapasitet og trives i et hektisk miljø
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig

 

Vi kan tilby

 • Konkurransedyktige betingelser inkludert god pensjonsordning
 • Regelmessig arbeidstid – kvelds- og helgearbeid kan tilkomme
 • Godt faglig og sosialt miljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Tilhørighet i en stor internasjonal organisasjon

 

Tiltredelse

Etter avtale


Søknadsfrist

 1. april 2017
  Søknadsadresse

Søknad med CV, merket: SEKRETÆR UNILABS KRISTIANSAND, sendes:

Via e-post til personal- og kvalitetssjef Berit lobben: berit.lobben@unilabs.com


Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Instituttsjef Unilabs Røntgen Kristiansand Anna Skuggevik, tlf: 91 75 17 76

1 2 3 4 5 40